Договір оферты залізничних перевезень

Права та обов'язки сторін, вартість послуг, порядок вирішення спорів.

ПУБІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
м.Київ                                                                                                                                                                    05.04.2020
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-ТУР» (далі - Виконавець), з однієї сторони, пропонує для будь-якої фізичний особі (далі - Замовник), з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожний окремо - Сторона), укласти цей публічний договір (далі - Договір) про надання Замовнику послуг (далі - Послуги) з: оформлення/повернення проїзних/перевізних документів, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміського) за допомогою системи роezd.ua.
Цей Договір (Оферта) є офіційним документом Виконавця, має юридичну силу і публікується на веб-сайті www:poezd.ua,
Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх споживачів.
Цей Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.
Беззастережне прийняття умов цього Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається беззастережним акцептуванням цієї оферти і умов цього Договору Замовником, та засвідчує факт його укладання між Сторонами цього Договору.
 
 ТЕРМІНИ, що використовуються в Договорі:
 
Веб-сайт – електронний ресурс, що є складовою частиною системи роezd.ua, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення, здійснюється реєстрація Замовників, подача замовлень з оформлення/повернення проїзних/перевізних документів, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміського), та забезпечується доступ Замовників до платіжних інструментів. Веб-сайт знаходиться з адресою: www:poezd.ua,
Система роezd.ua - сукупність програмного та апаратного забезпечення (програмно-апаратний комплекс) Виконавця, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів формування замовлень за обраними Замовником параметрами необхідними для оформлення/повернення проїзних/перевізних документів, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміського) їх оплату та передачу оформлених електронних перевізних документів (інших транспортних документів) кінцевим споживачам.
Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований Замовник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до Особистого кабінету (далі - логін та пароль), в якому відображаються у візуальній формі деталі сформованого замовлення  Послуг (прізвище та ім’я пасажира, станції відправлення/призначення, дату відправлення/прибуття, номер поїзда, вагон, місце, тощо), повна вартість замовлених послуг, та зберігаються передані системою роezd.ua транспортні документи.
Замовник – фізична особа, яка здійснює замовлення Послуг та їх оплачує.
Пасажир - фізична особа, яка перевозиться залізничним транспортом на підставі проїзного документа (в тому числі електронного)
Перевізник - ПАТ «Укрзалізниця» чи інший суб'єкт господарювання, який здійснює перевезення пасажирів (багажу) на підставі та умовах договору перевезення, укладеного з пасажиром, укладання якого посвідчується перевізним/провізним документом (в тому числі електронним) та несе відповідальність згідно із законодавством.
Проїзний/перевізний документ (ППД) - документ встановленого зразка, що засвідчує право на проїзд залізничним транспортом або перевезення багажу.
Бланк замовлення - проїзний документ з відкладеним друком, що містить унікальний номер замовлення (код замовлення), та підтверджує замовлення ППД та його оплату, на підставі якого у будь який час до відправлення поїзда залізничною квитковою касою материкової частини України роздруковується ППД на відповідному бланку. 
Бланк замовлення не дає права на посадку та проїзд та  перевезення багажу залізничним транспортом та підлягає обов’язковому обміну на ППД у будь-якій автоматизованій залізничній касі материкової частини України.
Електронний проїзний/перевізний документ (ЕПД) – електронний документи, що містять повну інформацію про майбутню поїздку залізничним транспортом та оформлений багаж (прізвище та ім’я пасажира, станції відправлення/призначення, дату відправлення/прибуття, номер поїзда, вагон, місце та інше) та унікальний номер ЕПД.
Посадочний документ - візуальна форма ЕПД або його частини на паперовому або електронному носії інформації (мобільний телефон, компактний персональний комп'ютер, чіп-картка тощо), що містить унікальний код та унікальний номер ЕПД, інформація з якого зчитується відповідним пристроєм або заноситься до відповідної відомості за встановленою формою.
Посадочний документ є підставою для проїзду залізничним транспортом та провозу оформленого багажу без звернення до залізничної каси материкової частини України.
Номер замовлення — унікальний алфавітно-цифровий 16-значний номер замовлення, на підставі якого Замовник може отримати роздрукований ППД в залізничній квитковій касі материкової частини України
Номер ЕПД - унікальний алфавітно-цифровий 20-значний номер ЕПД.
Резервування - виділення на певний проміжок часу місця в поїзді на підставі оформлення та оплати даної послуги, з подальшим викупом проїзного документа у залізничній квитковій касі материкової частини України
Транспортні документи – бланк замовлення, посадочний документ, перевізний документ, документ на повернення та документ на послуги.
Розрахункова квитанція - візуальна форма розрахункового документу на паперовому або електронному носії інформації, що містить повну інформацію про загальну вартість сплачених Замовником коштів. Розрахункова квитанція не є підставою для проїзду залізничним транспортом та провозу оформленого багажу.
Пункт продажу – квиткова каса Виконавця, що розташована за адресою: 03049 місто Київ, проспект Повітрофлотський, 15.
Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом – нормативний документ затверджений  Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2007 р. №1196
 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується  за замовленням Замовника надати за плату послуги з оформлення/повернення ППД/ЕПД, резервування місць; оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміського)  за допомогою системи роezd.ua  (надалі – Послуги),  а Замовник зобов’язується оплатити надані послуги та комісійний збір.
 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги надаються Виконавцем шляхом:

 • надання Замовнику технічної та технологічної можливості, самостійно сформувати замовлення з оформлення/повернення ППД/ЕПД, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом, здійснити оплату замовлених послуг за допомогою банківських платіжних карток (VISA, MasterCard), та інших платіжних систем доступ яких забезпечується Веб-сайтом отримати оформлені ППД/ЕПД (інші транспортні документи) за допомогою системи роezd.ua через Веб-сайт;
 • або, приймання від Замовника замовлення з оформлення/повернення ППД/ЕПД, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом, засобами стаціонарного або мобільного зв’язку, та його виконання безпосередньо представником Виконавця у Пункті продажу за параметрами заданими Замовником (підбір  місця у вагоні певної категорії на певний поїзд і дату за вказаним Замовником маршрутом (станції відправлення та призначення),  тощо), отримання оплати за оформлені ППД/ЕПД (інші транспортні документи) в готівковій формі, видачі Замовнику (або визначеній ним особі) оформлені ППД/ЕПД (інші транспортні документи) роздрукованими на паперові носії, включаючи  повернення вартості невикористаних ППД/ЕПД;

2.2. За комісійний збір (вказаний в додатку 1 до цього Договору) Виконавець надає Замовнику (визначеній ним особі)  послуги, результатом надання котрих є оформлення та надання таких транспортних документів:

 • при замовлені ППД - Бланк замовлення або Номер замовлення, що дозволяє прочитати його з екрану та роздрукувати на паперові носії, і на підставі якого Замовнику (або визначеній ним особі) в автоматизованій залізничній квитковій касі, розташованій на материковій частині України, роздруковуються ППД;
 • при замовлені ЕПД - Посадочний документ установленого зразка з Номером замовлення, Номером ЕПД та двомірним штрих-кодом;
 • при резервуванні місця з подальшим викупом ППД/ЕПД або інших супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом - Документ на послугу;
 • при поверненні невикористаних ППД/ЕПД — Документ на повернення.

 
До кожного транспортного документа автоматично буде створена Розрахункова квитанція. Вартість послуг Виконавця буде відображена в Розрахункової квитанції як Комісійний збір.
2.3. Транспортні документи, передбачені п. 2.2 Договору, надаються Виконавцем за структурами та формами, встановленими відповідним Перевізником.
2.4. Транспортні документи, передбачені п. 2.2 цього Договору, надаються Замовнику (або визначеній ним особі), в залежності від способу їх замовлення: засобами системи в електронній формі, шляхом їх направляння на електронну адресу пошти  вказаної Замовником при реєстрації на Веб-сайті; або видаються Замовнику (або визначеній ним особі) роздрукованими на паперові носії у Пункті продажу.
2.5. Зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі з моменту надання Замовнику (визначеній ним особі), одного з транспортних  документів, передбачених п. 2.2 Договору (в залежності від виду замовленої Послуги), у порядку та у спосіб встановлені умовами  цього Договору.
 

 1. ПОРЯДОК РЕЕСТРАЦІЇ НА ВЕБ-САЙТІ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

3.1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації Замовників які мають доступ до мережі Інтернет.
Виконавець відповідальний за забезпечення такої можливості та підтримання цілодобової функціональності Веб-сайту.
3.2. Для використання ресурсів системи роezd.ua Замовник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, в порядку встановленому цим розділом договору.
3.3.        З метою реєстрації через Веб-сайт Замовник надає, шляхом заповнення відповідних реєстраційних форм розмішених на Веб-сайті, такі дані: для фізичної особи:

 • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);
 • адресу електронної пошти на яку здійснюватиметься відправлення оплачених та оформлених ППД/ЕПД (інших транспортних документів) в електронній формі системою роezd.ua.
 • номер контактного телефону;
 • логін (той самий що адреса електронної пошти Замовника) та пароль;

3.4. Система роezd.ua  автоматично завершує реєстрацію Замовника на Веб-сайті та надає йому відповідний доступ до усіх функцій цієї системи, які забезпечують можливість самостійного формування замовлень з оформлення/повернення ППД/ЕПД, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом, здійснення оплати замовлених послуг за допомогою банківських платіжних карток (VISA, MasterCard) та інших платіжних систем доступ яких забезпечується Веб-сайтом, отримання оформлених ППД/ЕПД (інших транспортних документів).
3.5. Система роezd.ua забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Замовника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи. У випадку ненадання паролю Замовником, складний пароль буде створено автоматично. Пароль Замовника зберігається в зашифрованому виді і жодним чином ніким не може бути переглянутий, або надісланий поштою. Пароль може бути змінений Замовником у будь-який час за допомогою електронного листа «Згадати пароль».  
3.6. Замовлення з оформлення/повернення ППД/ЕПД, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом подається через Веб-сайт за допомогою системи роezd.ua в електронному формі за параметрами самостійно заданими Замовником (вибір маршруту (станції відправлення та призначення), місця у вагоні певної категорії на певний поїзд і дату, із зазначенням прізвища та ім'я Пасажира, наявності прав на пільги у такого Пасажира, тощо). Кожному замовленню системою роezd.ua автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час його подання, деталі якого відображаються в особистому кабінеті Замовника, включаючи повну вартість замовлених Послуг.
3.7. Система роezd.ua автоматично формує повну вартість замовлених послуг, сплата якої здійснюється Замовником за допомогою банківських платіжних карток (VISA, MasterCard) та інших платіжних систем доступ яких забезпечується Веб-сайтом.
3.8. Система роezd.ua автоматично, після надходженням інформації про списання грошових коштів з банківського рахунку Замовника у розмірі повної вартості замовлених Послуг на користь Виконавця, здійснює відправку Замовнику (або визначеній ним особі) в електронній формі оформлені транспортні документи, передбачені п. 2.2 цього Договору (в залежності від виду замовленої Послуги) на електронну адресу пошти вказану Замовником при реєстрації на Веб-сайті, з фіксацією дати і часу їх відправлення.  
3.9. Уразі неотримання Замовником (або визначеною ним особою)  з будь-яких причин оплачених  та оформлених транспортних документів, передбачених п. 2.2. Договору (в залежності від виду замовленої Послуги), переданих йому в електронній формі засобами системи роezd.ua, Замовник зобов’язаний  звернутися протягом 1 (однієї) години з моменту оплати замовлених Послуг до Виконавця, в робочий час: шляхом відправлення йому електронного повідомлення на електронну адресу пошти avia@arttour.ua, додатково повідомивши останнього засобами мобільного телефону або VIBER/TELEGRAM за номером +38 (067) 246-1888. Сторони погоджують, що відсутність повідомлення визначеного у цьому пункті договору, в строки встановлені у цьому ж пункті договору, є достатнім свідченням та підтвердженням факту отримання Замовником (визначеною ним особою) оплаченого та оформленого транспортного документу, передбаченого п. 2.2. Договору (в залежності від виду замовленої Послуги) переданого йому засобами системи роezd.ua. Замовник несе персональну відповідальність, за актуальність та доступність адреси електронної пошти вказаної при реєстрації на Веб-сайті. 
 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Повна вартість замовлених Послуг, що становлять предмет цього Договору, складається з вартості ППД/ЕПД та інших послуг що надаються Перевізником, комісійного збору  Виконавця та комісійного збору платіжної системи за переказ грошових коштів (у разі, якщо оплата замовлених Послуг була здійснена електронними засобами переказу коштів (без готівкою або банківською карткою).
4.2. Інформація щодо виду, кількості та вартості замовлених Послуг надається Замовнику у візуальній формі на Веб-сайті або доводиться іншим способом до Замовника безпосередньо до початку надання Послуг.
4.3. Замовник оплачує повну вартість замовлених Послуг, на умовах 100% передплати через Веб-сайт, за допомогою банківських платіжних карток (VISA, MasterCard) та інших платіжних систем доступ яких забезпечується Веб-сайтом, або автоматизовані робочі місця касирів у Пунктах продажу шляхом внесення грошових коштів в готівковій формі чи будь-якими іншими можливими способами, доступними в момент оплати замовлених Послуг, включаючи банківським переказом у будь-якій банківській установі.
4.4. Всі грошові кошти, отримані Виконавцем від Замовника за надання Послуг, що становлять предмет цього Договору, не є його власністю, а є транзитними коштами, за винятком комісійного збору Виконавця.
4.5.   Комісійний збір Виконавця вказаний в додатку 1 до цього договору, та є фіксованим платежем який стягується Замовником з Виконавця за надання Послуг (вказаних в п.2.2), що становлять предмет цього Договору, понад вартість ППД/ЕПД та інших послуг що надаються Перевізником, та не підлягає поверненню, повністю, за  винятком випадків, коли таке повернення зумовлено виною Виконавця.
4.6. Повернення грошових коштів за невикористані ППД/ЕПД здійснюється Виконавцем в порядку та на умовах визначених цим Договором, правил встановлених Перевізником та у відповідності до діючих на момент повернення Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом,
Повернення грошових коштів за невикористані ППД/ЕПД, здійснюється у відповідності до форми їх оплати: у разі оплати ППД/ЕПД за допомогою банківської платіжної картки – шляхом зарахування коштів на цю ж платіжну банківську картку з якої було здійснено платіж; у разі оплати ППД/ЕПД в готівковій формі або банківським переказом – шляхом повернення готівкових коштів, особі, яка зазначена ППД/ЕПД, що повертається.
4.7. Повернення грошових коштів за невикористані ППД/ЕПД здійснюється Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня повернення безпосередньо Виконавцю невикористаних ППД (у вигляді Бланку замовлення) або ЕПД., при цьому можливість повернення ППД (у вигляді Бланку замовлення)/ ЕПД припиняється за 1 год. 00 хв. до відправлення поїзда з початкової станції.
4.8. У випадку повернення невикористаних ППД/ЕПД через каси повернення ПАТ «Укрзалізниці» Замовник отримує від ПАТ «Укрзалізниці» квитанцію блакитного кольору про повернення, та надає ці квитанції Виконавцю для повернення грошових коштів. В цьому випадку Кошти будуть повернути Замовнику протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня надання безпосередньо Виконавцю квитанції блакитного кольору про повернення невикористаних ППД ПАТ «Укрзалізниці».
4.9. У випадку повернення невикористаних ППД/ЕПД через офіційний сайт ПАТ «Укрзалізниці» Замовник отримує від ПАТ «Укрзалізниці» підтвердження про повернення ППД ПАТ, та надає це підтвердження Виконавцю для повернення грошових коштів. В цьому випадку Кошти будуть повернути Замовнику протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня надання Виконавцю підтвердження про повернення невикористаних ППД ПАТ «Укрзалізниці».  
4.10.   Термін позовної давності повернення коштів за повернені невикористані ППД ПАТ «Укрзалізниці» квитків складає 3 (три) роки.
4.11.   Усі взаєморозрахунки Сторони проводять, в національній валюті України.
 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.       Виконавець зобов'язується:

 1. надати Замовнику можливість замовляти і оплачувати Послуги за допомогою визначених у цьому Договорі засобів та способів;
 2. надавати консультації з користування системою системою роezd.ua та Веб-сайту;
 3. за зверненням Замовника (або визначеної ним особи) здійснювати роздрукування на паперові носії ППД/ЕПД (інші транспортні документи);
 4. здійснювати доставку роздрукованих на паперовому носії ППД/ЕПД (інших транспортних документів) за  місцем проживання, роботи, навчання, відпочинку чи іншого місця вказаного Замовником, в разі якщо  послуги доставки замовляються та оплачуються Замовником.
 5. зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при наданні Послуг;
 6. здійснювати інформаційно-технічну та консультаційну підтримку Замовника протягом дії даного Договору за допомогою засобів стаціонарного/мобільного зв’язку та електронною поштою зазначеними у реквізитах Виконавця.

5.2.      Виконавець має право:

 1. припиняти надання доступу до системи роezd.ua та Веб-сайту в цілому, або частково, в зв'язку з проведенням технічних робіт;
 2. відмовити Замовнику у наданні Послуг у разі ненадання Замовником передбачених цим Договором або законодавством відомостей необхідних для їх (Послуг) надання.

5.3.      Замовник  зобов’язується:

 1. дотримуватись умов даного Договору;
 2. оплатити Виконавцю вартість наданих ним Послуг.

5.4.      Замовник має право:

 1. Замовляти і оплачувати Послуги за допомогою визначених у цьому Договорі засобів та способів;
 2. Здійснювати замовлення та оплату Послуг, для себе чи іншої особи;
 3. Здійснювати замовлення на доставку роздрукованих на паперовому носії ППД/ЕПД (інших транспортних документів) за місцем проживання, роботи, навчання, відпочинку чи іншого місця, з оплатою вартості такої доставки за власний кошт.
 4. Відмовитися від поїздки з будь-яких особистих причин, та повернути Виконавцю невикористаний ППД (у вигляді Бланку замовлення)/ ЕПД, з відшкодуванням їх вартості Виконавцем, в порядку та на умовах визначених цим Договором, правил встановлених Перевізником та у відповідності до діючих на момент повернення Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі порушення умов цього Договору Сторона, яка його порушила, несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.
6.2. Виконавець  не несе відповідальність у разі неналежного виконання своїх зобов’язань визначених у цьому Договорі, якщо таке неналежне виконання є наслідком, порушень умов даного Договору з боку Замовника.
6.3. Замовник  самостійно відповідає за правильність, повноту та достовірність відомостей наданих  ним  Виконавцю необхідних для оформлення/повернення ППД/ЕПД, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом. Попереднє положення застосовується також у випадку самостійного формування Замовком замовлень з оформлення/повернення ППД/ЕПД, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом через Веб-сайт.
6.4. Сторони визнають, що Виконавець діє виключно в якості агента Перевізника та інших суб’єктів, що надають відповідні послуги, і, відповідно, не несе відповідальності за недоліки в роботі Перевізника та інших суб’єктів, що надають відповідні послуги. Відповідальність Перевізника та інших суб’єктів, що надають відповідні послуги, у відношенні пасажирів і багажу визначається згідно із діючими Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.
6.5. Усі спори, що виникають щодо цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності  з моменту беззастережного прийняття його умов Замовником шляхом оплати ним Послуг Виконавця (ч.2 ст. 642 ЦК України) будь-яким способом, передбаченим цим Договором, і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов даного Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
8.2. Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 5% та не є платником ПДВ.
 
ВИКОНАВЕЦЬ
 
Товариство з обмеженою відповідальністю  «АРТ-ТУР»
код з ЄДРПОУ – 25402544
03049, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 15
Контактні телефони: +38 (044) 520-1110
Електронна пошта:   info@poezd.ua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Додаток 1 публічного договору  (оферти)  
 
Розміри комісійних зборів за послуги
 

№ з/п Вид послуги Спосіб надання послуги
через веб-сайт через пункт продажу
Комісійний збір за одиницю (грн.), без ПДВ Комісійний збір за одиницю (грн.), без ПДВ
1 при замовлені ППД 30 60
2 при замовлені ЕПД 30 60
3 при резервуванні місця з подальшим викупом ППД/ЕПД або інших супутніх послуг у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом 30 60
4 при поверненні невикористаних ППД/ЕПД 30 30

 

 1. Розміри комісійних зборів за послуги вказані у цьому додатку 1 є дійними на дату оплати Послуг, що надаються за публічним договором  (оферти).
 2. У випадку підписання окремих договорів на корпоративне обслуговування розмір комісійного збору може бути змінено.
 3. Цей додаток 1 є невід’ємною частиною публічного договору  (оферти)

 
 
 
ВИКОНАВЕЦЬ
 
Товариство з обмеженою відповідальністю  «АРТ-ТУР»
код з ЄДРПОУ – 25402544
03049, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 15
Контактні телефони: +38 (067) 246-1888
Електронна пошта:  avia@arttour.ua
 
 

{{$root.errorText}}